Xe Ben

Xe Ben Hino 4 Tấn 5, Thùng 3 Khối 5 Bửng Liền
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe ben Hino 4t5 thùng 3 khối 5 bửng vát Dutro 300 - Hino XZU342LTKD3_2318/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 5.785 x 1.990 x 2.170
Kích thước thùng (mm) 3.550 x 1.830/1.630 x 560/440
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 8.250
Tải trọng cho phép (Kg) 4.500
Xem chi tiết
Xe Ben Hino Bửng Mở 3 Khối 5, Tải Cho Phép 4 Tấn 5
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe ben Hino bửng mở Dutro 300 - Hino XZU342LTKD3_0383/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 5.785 x 1.950 x 2.155
Kích thước thùng (mm) 3.550 x 1.730 x 585
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 8.250
Tải trọng cho phép (Kg) 4.400
Xem chi tiết
Xe Ben 6 Tấn Hino 500 FC Thùng 5 Khối
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe ben Hino 6,2 tấn bửng mở FC tổng tải 11 tấn- Hino 500 Series Euro4_0607/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 5.690 x 2.290 x 2.470
Kích thước thùng (mm) 3. 350 x 2.020 x 710
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 5.123
Tổng trọng tải (Kg) 11.000
Tải trọng cho phép (Kg) 6.200

Xe Ben 6 Tấn Hino 500 FC Thùng 5 Khối

Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
Xe Ben Bửng Liền 2 Chân 6 Tấn 3, Thùng 5 Khối
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe ben bửng liền FC tổng tải 11 tấn- Hino 500 Series Euro4_0500/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 5.730 x 2.290 x 2.470
Kích thước thùng (mm) 3.350 x 2.020/1.820 x 715/595
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 5.123
Tổng trọng tải (Kg) 11.000
Tải trọng cho phép (Kg) 6.300
Xem chi tiết
Xe Ben Hino 8 Tấn - Hino FG8JJ7A Thùng 7 Khối
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe ben Hino 8 tấn 5, thùng 7 khối  - Hino 500 Series Euro4_1458/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 6.785 x 2.500 x 2.770
Kích thước thùng (mm) 4.150 x 2.300/2.000 x 715/565
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 16.000
Tải trọng cho phép (Kg) 8.500
Xem chi tiết
Xe Ben Hino 15 Tấn Thùng 10 Khối - Hino FM8JN7A
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe ben Hino 15 Tấn, thùng 10 khối- Hino 500 Series Euro4_0073/VAQ09-01/20-00
Kích thước tổng thể (mm): 7.750 x 2.500 x 3.085
Kích thước thùng (mm) 5.000 x 2.300/1.940 x 950/790
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 13.300
Xem chi tiết
(+84) 909 254 636
Zalo