Xe Tải Mui Bạt

Xe Tải Mui Bạt Dưới 5 Tấn Bửng Nhôm
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải mui bạt bửng nhôm 5 tấn - Hino XZU730_0637/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 7.560 x 2.190 x 3.090
Kích thước thùng (mm) 5.700 x 2.030 x 645/1.960
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 8.500
Tải trọng cho phép (Kg) 4.650
Xem chi tiết
Xe Tải Mui Bạt 3 Chân 15 Tấn
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải mui bạt 15 tấn 3 chân - Hino 500 Series Euro4_1004/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 10.045 x 2.500 x 3.560
Kích thước thùng (mm) 7.750 x 2.340 x 800/2.150
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 14.900

Xe Tải Mui Bạt 3 Chân 15 Tấn

Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
Xe Tải Mui Bạt FL 3 Chân 14 Tấn 2 Bửng Nhôm
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải mui bạt 3 chân FL tải 14T2 - Hino 500 Series Euro4_1108/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 11.605 x 2.500 x 3.560
Kích thước thùng (mm) 9.300 x 2.340 x 800/2.150
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 14.250
Xem chi tiết
Xe Tải Mui Bạt 6 Tấn 2 Bửng Nhôm
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải mui bạt 6t2 bửng nhôm 11 tấn - Hino 500 Series Euro4
Kích thước tổng thể (mm): 8.580 x 2.400 x 3.250
Kích thước thùng (mm) 6.650 x 2.240 x 645/2060
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 5.123
Tổng trọng tải (Kg) 11.000
Tải trọng cho phép (Kg) 6.250

Xe Tải Mui Bạt 6 Tấn 2 Bửng Nhôm

Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
Xe Tải Mui Bạt 8 Tấn 2 Chân Bửng Nhôm
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải mui bạt bửng nhôm 8 tấn - Hino 500 Series Euro4_1916/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 9.555 x 2.500 x 3.570
Kích thước thùng (mm) 7.270 x 2.340 x 800/2150
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 15.375
Tải trọng cho phép (Kg) 8.000
Xem chi tiết
Xe Tải Hino 5 Tấn XZU342L Thùng Mui Bạt Bửng Inox
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải mui bạt bửng inox 5t (4.8 tấn) - Hino XZU342LTKD3_2570/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 6.250 x 1.990 x 2.980
Kích thước thùng (mm) 4.480 x 1.830 x 645/1850
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 8.250
Tải trọng cho phép (Kg) 4.800
Xem chi tiết
Xe Tải Mui Bạt (Mui Phủ) 5 Tấn Hino  XZU 730 2021
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải mui bạt bửng nhôm 4.5 tấn - Hino XZU730_1782/VAQ09-01/20-00
Kích thước tổng thể (mm): 7.565 x 2.190 x 3.090
Kích thước thùng (mm) 5.700 x 2.080 x 800/1.960
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 8.500
Tải trọng cho phép (Kg) 4.550
Xem chi tiết
(+84) 909 254 636
Zalo