Xe Tải Thùng Kín

Xe Tải Thùng Kín 13 Tấn 3 Chân Cửa Lùa
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín cửa lùa 3 chân FL tải 13 tấn - Hino 500 Series Euro4_0898/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 11.640 x 2.500 x 3.810
Kích thước thùng (mm) 9.350 x 2.300 x 2.330
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 13.150
Xem chi tiết
Xe Tải Thùng Cánh Dơi 3 Chân 13 Tấn FL
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng cánh dơi 3 chân FL tải 13 tấn - Hino 500 Series Euro4_0185/VAQ09-01/20-00
Kích thước tổng thể (mm): 11.640 x 2.500 x 3.780
Kích thước thùng (mm) 9.340 x 2.400 x 2.330
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 12.800
Xem chi tiết
Xe Tải Thùng Kín 14 Tấn 3 Chân FL
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín 3 chân FL tải 14 tấn - Hino 500 Series Euro4_2452/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 11.640 x 2.500 x 3.735
Kích thước thùng (mm) 9.360 x 2.350 x 2.330
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 14.000

Xe Tải Thùng Kín 14 Tấn 3 Chân FL

Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
Xe Tải Thùng Kín 3 Cửa 6 Tấn Hino FC 500
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín 3 cửa 6 tấn - Hino 500 Series Euro4- 0433/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 8.595 x 2.450 x 3.220
Kích thước thùng (mm) 6.650 x 2.300 x 2.060
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 5.123
Tổng trọng tải (Kg) 11.000
Tải trọng cho phép (Kg) 6.100
Xem chi tiết
Xe Tải Hino FG 8 Tấn Thùng Kín
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín 8 Tấn tổng tải 15.3 tấn - Hino 500 Series Euro4_2114/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 9.555 x 2.500 x 3.720
Kích thước thùng (mm) 7.270 x 2.350 x 2.320
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 15.300
Tải trọng cho phép (Kg) 7.700

Xe Tải Hino FG 8 Tấn Thùng Kín

Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
Xe Tải Thùng Kín 1 Tấn 6 Hino 300 XZU650
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín inox 1.6 tấn - Hino XZU650_2129/VAQ09-01/08-00
Kích thước tổng thể (mm): 6.285 x 1.880 x 2.830
Kích thước thùng (mm) 4.570 x 1.720 x 1.780
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 4.875
Tải trọng cho phép (Kg) 1.650
Xem chi tiết
Xe Tải Thùng Kín 3 Tấn 5 Hino 300 XZU720
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín 3.5 tấn tổng tải 7.5T- Hino XZU720_1716VAQ09-01/16-00
Kích thước tổng thể (mm): 7.040 x 2.190 x 3.055
Kích thước thùng (mm) 5.200 x 2.050 x 1.890
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 7.500
Tải trọng cho phép (Kg) 3.490
Xem chi tiết
Xe Tải Thùng Kín  5 Tấn - Hino XZU730
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín 5 Tấn - Hino XZU730_2167/VAQ09-01/08-00
Kích thước tổng thể (mm): 7.585 x 2.190 x 3.100
Kích thước thùng (mm) 5.700 x 2.050 x 1.960
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 8.500
Tải trọng cho phép (Kg) 4.500

Xe Tải Thùng Kín 5 Tấn - Hino XZU730

Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
Xe Tải Thùng Cánh Dơi 7 Tấn 3 Hino 500 FG
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng cánh dơi tổng tải 15.5 tấn - Hino 500 Series Euro4_0883/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 9.330 x 2.500 x 3.760
Kích thước thùng (mm) 7.000 x 2.340 x 2.320
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 15.500
Tải trọng cho phép (Kg) 7.300
Xem chi tiết
Xe Tải Thùng Kín 3 Cửa 7 Tấn 3 Hino 500 FG
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kính vách Alu 7,35 tấn - Hino 500 Series Euro4_2288/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 10.915 x 2.500 x 3.715
Kích thước thùng (mm) 8.620 x 2.350 x 2.320
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 15.250
Tải trọng cho phép (Kg) 7.350
Xem chi tiết
Xe Tải Thùng Kín 5 Tấn - Hino XZU342L
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín 5 tấn Hino XZU342L tổng tải 8.250 tấn - 0641/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 6.250 x 1.990 x 2.980
Kích thước thùng (mm) 4.480 x 1.850 x 1.850
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 8.250
Tải trọng cho phép (Kg) 4.750

Xe Tải Thùng Kín 5 Tấn - Hino XZU342L

Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
Xe Tải Thùng Kín 14 Tấn Hino 500  3 Chân FL
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín 14 tấn Hino 500 3 chân FL - Hino 500 Series Euro4_2452/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 11.640 x 2.500 x 3.735
Kích thước thùng (mm) 9.360 x 2.350 x 2.330
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 14.100
Xem chi tiết
Xe Tải Thùng Kín 6 Tấn 8 Thùng Dài 10M
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín 6 tấn 8 tổng tải 15.2 tấn - Hino 500 Series Euro4_1609/VAQ09-01/20-00
Kích thước tổng thể (mm): 12.200 x 2.500 x 3.700
Kích thước thùng (mm) 9.960 x 2.350 x 2.320
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 15.200
Tải trọng cho phép (Kg) 6.800
Xem chi tiết
Xe Tải Thùng Kín 7 Tấn 1 Thùng Dài 10M
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín 7T1 tổng tải 15.2 tấn - Hino 500 Series Euro4_1627/VAQ09-01/20-00
Kích thước tổng thể (mm): 12.200 x 2.500 x 3.700
Kích thước thùng (mm) 9.960 x 2.350 x 2.320
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 15.200
Tải trọng cho phép (Kg) 7.100
Xem chi tiết
Xe Tải Thùng Kín 5 Tấn Hino 300 XZU720 2021
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín 3 cửa 5 tấn - Hino XZU720_0643/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 7.120 x 2.190 x 3.000
Kích thước thùng (mm) 5.240 x 2.050 x 1.890
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 7.500
Tải trọng cho phép (Kg) 4.950
Xem chi tiết
0931488326
Zalo